Blog - Strona 2 z 10 - Biologia Korepetycje - Przygotowanie do Matury z Biologii

Czynniki ewolucyjne

Do czynników ewolucyjnych zaliczamy poszczególne cechy:

 

Po pierwsze, zmienność w obrębie gatunków. Wyróżniamy dwa typy zmienności ? dziedziną (przekazywaną z pokolenia na pokolenie, zależy od sumy wszystkich genów w populacji) oraz niedziedziczną (tzw. środowiskowa). Dziedziczna dzieli się na zmienność rekombinacyjną, polegającą na tworzeniu kombinacji z już istniejących gatunków. Podstawą zmienności w tym wypadku, jest proces rozmnażania płciowego np.: losowe łączenie gamet, zjawisko crossing-over czy też odcinki DNA, które zmieniają swoje położenie w genomie. Drugim rodzajem zmienno […]

Dowody potwierdzające ewolucje

Dowody na potwierdzenie podstawowych założyć ewolucjonizmu, jako dziedziny nauki możemy podzielić na:

 

Bezpośrednie ? są to konkretne szczątki bądź też ślady po organizmach żyjących w przeszłości

 

Pośrednie ? są to dane z różnego rodzaju dziedzin nauki potwierdzające podobieństwa pomiędzy organizmami żyjącymi.

 

Najlepszym dowodem bezpośrednim, jest wskazanie form przechodnich, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z gromady. Odznaczały się łączeniem cech dwóch jednostek.

Idąc chronologicznie, pierwsze były ichtiostega. Czyli organizmy które łączyły w sobie cechy […]

Interakcje pomiędzy populacjami

Pomiędzy populacjami, jesteśmy w stanie wyróżnić różnego rodzaju oddziaływania które możemy podzielić na dwie główne kategorie. Po pierwsze, są to oddziaływania antagonistyczne, a po drugie nieantagonistyczne.

 

Oddziaływanie antagonistyczne odznacza się stratą przynajmniej u jednej z populacji. Możemy je podzielić na pięć głównych podgrup:

 

Po pierwsze, drapieżnictwo ? jest to forma interakcji, w ramach której jeden z osobników zjada drugiego osobnika np.: kot i mysz. Jest to stosunek pomiędzy drapieżnikiem a ofiarą.

 

Po drugie […]

Choroby cywilizacyjne

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu zachorować, na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne to rozwój cywilizacji. Z jednej strony, rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie jednakże z drugiej strony wiedza o zdrowym odżywieniu i nowe leki pomagają to życie przedłużyć. Ponadto wzrosła też średnia długość życia, do koło 75 lat ? jeśli chodzi o kraje rozwinięte.

Oprócz tych zmian korzystnych, doszło do wielu niekorzystnych np.: powstania nowych chorób cywilizacyjnych.

Po pierwsze, są one związane bezpośrednio z zmian […]