Blog - Strona 3 z 10 - Biologia Korepetycje - Przygotowanie do Matury z Biologii

Budowa i funkcja hormonów

Hormony są bardzo istotnym tematem dla maturzystów. Bardzo często właśnie z tego działu wiele zadań jest publikowanych. Należy tutaj zwrócić uwagę na fundamentalną sprawę, że układ hormonalny to układ dokrewny człowieka. Podstawową funkcją hormonów w funkcjonowaniu naszego organizmu jest kontrola czynności fizjologicznych czyli wydzielanie oraz ich produkowanie.

Pochodzenie hormonów jest niejednorodne pod kątem chemicznym. Ich istotną rolą jest bardzo mały wpływ (stężenie) na różne funkcje organizmu. Rozprowadzają się w naszym układzie krwionośnym i dzięki tego bardzo łatwo […]

Móżdżek

Podstawowy element ciała, który jest odpowiedzialny na gwarantowanie naszemu układowi strukturalnego równowagę. Umiejętność utrzymania prawidłowej postawy ciała jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz jego zdrowego stylu. Poprzez zachwianie struktury to będzie dochodzić do kompensacji, która może objawić się skrzywieniem obręczy barkowej, miedniczej a to wpływa na ustawienie naszego kręgosłupa w wielu płaszczyznach. Zacznijmy więc powoli opisywać nasz temat czyli móżdżek.

Móżdżek jest połączony konarami z pniem mózgu. Konary są odpowiedzialne za przewodzenie informacji tzn. posiadaj […]

Dyfuzja gazów w płucach

Po zrozumieniu budowy oraz funkcji układy oddechowego należy zwrócić uwagę na konkretne procesy, które zachodzą w naszych płucach. Podstawową funkcją jest wymiana gazów oddechowych, która odbywa się pomiędzy powietrzem znajdującym sie w pęcherzykach płucnych a krwią. Zapewne wiecie już, że dyfuzja tlenu oraz dwutlenku węgla odbywa się zgodnie z gradientem ciśnień parcjalnych tych gazów.

Przestawię krótki opis i później schemat abyście mogli łatwo zapamiętać tą zależność przesyłania tlenu i dwutlenku węgla:

Tlen wędruje z pęcherzyków p […]

Podstawowe informacje na temat mszaków

Mszaki występuje w środowisku które jest silnie wilgotne, jednakże jedynie na lądzie. Dominuje u mszaków gametofit tzn. haploidalne pokolenie rozmnażające się płciowo, przechodzące przemiany pokoleń. To one dają początek haploidalnym gametom w wyniku mitozy. Dopiero gdy dwie gamety ulegają fuzji, zaczyna się ich diploidalna część życia zwana stadium sporofitu. Jest to wyjątek w całym świecie roślin. Dzielimy mszaki na 3 gromady: mchy, porostnicowce oraz jungermaniowce.

Ich gametofit wykazuje cechy pośrednie pomiędzy plechowcami a organowcami. Zatem z czego składa sie gametofit ? na przyk […]