Blog - Strona 4 z 10 - Biologia Korepetycje - Przygotowanie do Matury z Biologii

Paprotniki ? podstawowe wiadomości

Są to lądowe rośliny, które jako pierwsze przystosowały się do życia na lądzie. Są typowym przykładem organowców, posiadają zróżnicowane tkanki i organy. Pokoleniem dominującym jest sporofit, ale gametofit w tej fazie jest zazwyczaj jeszcze rośliną niezależną.

Do paprotników, zaliczamy trzy grupy: widłakowe, skrzypowe, paprociowe.

Na przykładzie paprotki zwyczajnej, sporofit podzielony jest na odrębne organy. Od dołu występują korzenie, które są krótki i silnie rozgałęzione. Występuje tam pełen podział na tkanki. Następnie mamy łodygę, którą możemy […]

Czym są pasożyty ludzkie?

W tym temacie, postaram się przedstawić czym są oraz jak działają pasożyty ludzkie. Do głównych grup pasożytów zaliczamy płazińce, nicienie i stawonogi. Rozróżnić płazińce od nicieni możemy przede wszystkim na podstawie przekroju poprzecznego ciała. Płazińce są spłaszczone a nicienie mają przekrój obły.

 

Choroby przez nie wywoływane to robaczyce. Objawy tej choroby następują w skutek negatywnego oddziaływania pasożytów na nasz organizm np: poprzez produkty przemian materii. Do najczęściej wymienianych robaków zaliczamy: tasiemce, glista ludzka.

 

Badaj […]

Pień mózgu

Jest to anatomiczna struktura ośrodkowego układu nerwowego. Otoczona oponami czyli błonami łącznotkankowymi. Należy tutaj zaznaczyć, że cały ośrodkowy układ nerwowy jest otoczony wcześniej przedstawionymi błonami.

Utworzony jest przez trzy struktury, które leżą nad rdzeniem kręgowym:

Rdzeń przedłużony
Most
Śródmózgowie

Jego struktura oddziałuje niebagatelną role w ośrodkowym układzie nerwowym. Teraz zajmiemy się opisem jego podstawowych funkcji.

Poprzez obecność nerwów czaszkowych w pniu mózgu znajdują się autonomiczne, czuciowe oraz ruchowe jądra nerwów czaszkowych. Odpowiedzialne są za unerwianie obszaru głowy […]

Podstawowe właściwości osmotyczne komórek

W tym artykule postaramy się opisać konkretne ruchy cząsteczek, które występują w komórkach. Ten temat będzie ograniczać się do poznania trzech podstawowych procesów jakimi są: dyfuzja, osmoza oraz pęcznienie. Często na maturze rozszerzonej wykorzystuje się ich znajomość do tworzenia różnych zadań doświadczalnych a to właśnie one najbardziej utrudniają nam życie.

 

Na czym polega dyfuzja?

Rola dyfuzji jest najprostsza ze wszystkich możliwych rodzajów transportu. Funkcjonuje prawidłowo z różnicą stężeń tzn. czyli występuje ruch ze stężenie większego do st […]