Blog - Strona 5 z 10 - Biologia Korepetycje - Przygotowanie do Matury z Biologii

Podstawowe informacje o mięśniach

Mięśnia są zbudowane z tkanki mięśniowej. Specjalnym białka zawarte w mięśniach umożliwiają skurczenie się mięśnia. Mechanizm kurczenia się występuje praktycznie identycznie w każdym typie mięśni, dlatego postaram się skupić na budowie tkanek mięśniowych.

Wyróżniamy 3 rodzaje mięśni:

Mięśnie poprzecznie prążkowane: charakteryzują się naprzemiennym pojawieniem się jasnych i ciemnych prążków. Obecne prążkowanie Wyróżniono tutaj dwie podgrupy mięśni:

Mięśnie szkieletowe
Mięsień sercowy

Mięśnie gładkie – jest to rodzaj mięśni, których nie możemy kontrolować. Nie występuje tutaj […]

Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki ogólnej

Jako genetykę, określamy naukę o prawidłowościach występujących w zakresie procesów dziedziczenia. Jest to klasyczna definicja Mendlowska. Szerzej tego działu, nie możemy jednak omówić bez określenia pojęcie genu. Sam gen, to odcinek DNA, który zawiera informacje o białku bądź też RNA.

 

Kolejnym ważnym określeniem jest przedstawienie definicji alleli ? są to wykluczające się formy genu, zlokalizowane w chromosomach homologicznych.

Osobniki które posiadają takie same allele danego genu w chromosomach homologicznych są nazywane homozygotą. A osobniki które […]

Podstawowe zasady zdrowego żywienia

Nauka zajmująca się żywieniem człowieka to dietetyka, bada zarówno zawartość naszych pokarmów jak i też ich wpływem na nasz organizm. Poprzez dietę określamy sposób odżywiania, który jest opar ty na zasadach dietetyki.

 

Choć poglądów na temat odżywienia jest wiele, to jesteśmy w stanie wyróżnić podstawowe zasady odżywianie zdrowego człowieka. Brak ich przestrzegania, może doprowadzić do otyłości, problemów z zębami, niedożywienia, bulimii czy też anoreksji.

 

Po pierwsze, staraj się 3 razy dziennie spożywać warzywa i owoce […]

Półkule mózgu

Każdy z nas zapewne wie, że największa część naszego mózgowia stanowią właśnie półkule mózgu. Podstawową funkcją jest łączenie wszystkich bodźców, które dochodzą do naszego organizmu. Fizjologicznie powinniśmy świadomie interpretować wrażenie czuciowe, planować ruchy i nie mieć problemów z zapamiętywaniem o przestrzennym myśleniem. Wszelkie inne drogi od tego będą wskazywały na drobne fizjologiczne uchybienia.

Kolejnymi parametrami, które są kontrolowane przez półkule mózgu jest sen czyli przejście w niekontrolowany stan, który zakończy się przebudzeniem.

Elektroencefalogram ? służy do […]