Budowa i funkcja mózgu

Mózg jest podstawowym elementem naszego ciała. Bez mózgu nasz organizm nie potrafi żyć. Jego praca koordynuje całokształt ruchów naszego ciała oraz zachowań emocjonalnych.

 

Układ nerwowy zbudowany jest z dwóch elementów:

 • Ośrodkowego układu nerwowego czyli centralnego ? składającego się z mózgu oraz rdzenie kręgowego
 • Obwodowego układu nerwowego ? doprowadza impulsy nerwowe do całego ciała

 

Nasz mózg składa się z pięciu elementów:

 • Kresomózgowia
 • Śródmózgowia
 • Międzymózgowia
 • Rdzenia przedłużonego
 • Móżdżka

 

Dla maturzystów bardzo ważnym aspektem jest budowa poszczególnych elementów mózgu dlatego pokrótce opisze każdy z nich.

 

Kresomózgowie

 • Podzielone jest na 2 półkule
 • Pomiędzy komorami mózgu znajduje się szczelina podłużna
 • Posiada dwie warstwy:
  • Zewnętrzną ? zbudowana z istoty szarej
  • Wewnętrzną ? zbudowana z istoty białej

Kora mózgowa

Podzielona została na płaty:

 • Czołowy
 • Ciemieniowy
  • Między płatem czołowym a ciemieniowym znajduje się szczelina Roladna ? jest to zbiór komórek, które zajmują się określonymi czynnościami.
   • ośrodek ruchowy
   • ośrodek czucia skórnego
   • ośrodek korowy słuchu
   • ośrodek korowy wzroku
   • ośrodek kojarzeniowy
   • ośrodek mowy
  • Skroniowy
  • Potyliczny

 

 

 

 

MIĘDZYMÓZGOWIE:

– Występuje tutaj trzecia komora

– Występuje pomiędzy półkulami mózgu

Połączone jest ten element z szyszynką i przysadką mózgową. Poprzez to możliwa jest regulacja układu hormonalnego np.: sen, okres czuwania.

 

 

ŚRÓDMÓZGOWIE:

 • Jego podstawową funkcją jest przekazywanie bodźców wzrokowych i słuchowych wraz z koordynacją mięśni gałki ocznej.

 

MÓŻDŻEK:

 • składa się z 2 półkul móżdżku
 • pokryty jest trójwarstwową korą móżdżku w której zachodzi integracja wszystkich docierających impulsów
 • Tworzy impulsy tzn. lekkie napięcia mięśni szkieletowych

 

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY:

 • Do góry przechodzi od razu w most a od dołu łączy się z rdzeniem kręgowym
 • Posiada drogi wstępujące i zstępujące oraz kontroluje odruchy, oddech, prace serca, połykanie, ssanie.