Budowa układu krwionośnego

U kręgowców, układ krwionośny jest zamknięty. Rozróżniamy, dwa składniki układu krwionośnego.

 

Po pierwsze, serce jak narząd pompujący krew.

Po drugie, naczynia krwionośne za pomocą których krew jest transportowana do wszystkich układów w organizmie.

 

Serca to czterodziałowy narząd, podzielony na 2 przedsionki i 2 komory. Zastawki w sercu, zapobiegają cofaniu się krwi podczas skurczu i rozkurczu mięśni. Tak aby krew utlenowana, nie mieszała się z krwią odtlenowaną. Mamy w sercu, dwa typy zastawek które dzielimy na zastawki przedsionkowo- komorowe oraz zastawki półksiężycowate. Pierwszy rodzaj zastawek, występuje pomiędzy komorą serca a przedsionkiem. Po prawej stronie jest to zastawka trójdzielna, a po lewej dwudzielna. Natomiast, zastawki półksiężycowate znajdują się pomiędzy komorami a głównymi naczyniami tętniącymi. Za ich pomocą, krew płynie w jedną stronę.

Serce zbudowane jest w 3 warstw: zewnętrznej – nasierdzie, środkowej – śródsierdzie oraz wewnętrznej – sierdzie. Samo serca oplata sieć naczyń krwionośnych, która zaopatrują je w składniki odżywcze oraz tlen. Znajdują się też tam, zwoje nerwowe kontrolujące skurcze serca. Wyróżniamy ich 3 rodzaje: węzeł zatokowo-przedsionkowy (przy prawnym przedsionku), węzeł przedsionkowo-komorwy (na granicy komór i przedsionków) a także pęczki Hissa. Warto wspomnieć, iż serca jest narządem które pomimo ciągłej pracy nie męczy się. Zawdzięczamy to tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowatego.

 

Drugim narządem układu krwionośnego są naczynia krwionośne. Mamy ich 3 rodzaje, tętnicze; żyły i naczynia włosowate. Za pomocą tętnic krew płynie z serca, żyły doprowadzają krew do serca a naczynia włosowate łączą żyły z tętnicami. Ponadto naczynia włosowate wnikają do tkanek i pośredniczą w wymianie substancji pomiędzy krwią i komórkami. Budowę tętnic i żył najlepiej opisać za pomocą porównania:

 

Cechy wspólne: Są zbudowane z 3 warstw, zewnętrzna ? tkanka łączna i nabłonkowa; środkowa ? tkanka mięśniowa gładka; węwnętrzna ? śródbłonek ? tkanka nabłonkowa.

 

Cechy różniące: tętnice są grubsze, a żyły cieńsze. Wiąże się to także z tym, iż tętnice pod wyższym ciśnieniem się kurczą a żyły pod mniejszym. Różnią się także kształtem oraz budową. W żyłach mogą występować zastawki, w przeciwieństwie do tętnic.

Inną budowę posiadają naczynia włosowate ? składają się z 1 warstwy, nabłonka płaskiego ? a do tego mają małą średnice. Ich głównym zadaniem jest wymiana substancji, z tego też powodu są silnie rozgałęzione.