Choroby cywilizacyjne

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu zachorować, na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne to rozwój cywilizacji. Z jednej strony, rozwój przemysłu w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie jednakże z drugiej strony wiedza o zdrowym odżywieniu i nowe leki pomagają to życie przedłużyć. Ponadto wzrosła też średnia długość życia, do koło 75 lat ? jeśli chodzi o kraje rozwinięte.

Oprócz tych zmian korzystnych, doszło do wielu niekorzystnych np.: powstania nowych chorób cywilizacyjnych.

Po pierwsze, są one związane bezpośrednio z zmianą nawyków żywienia oraz tempem życia i stresami. Zanieczyszczenia środowiska i żywności szkodliwymi substancjami może doprowadzić do wielu nowych schorzeń. Także ograniczenie aktywności fizycznej osób, w negatywny sposób wpływa na nasze zdrowie.

Głównymi problemami które wynikają z powyższych czynników są nowotwory oraz choroby układu krążenia. Do chorób układu krążenia trzeba przede wszystkim zaliczyć miażdżycę oraz nadciśnienie tętnicze.

Podziały nowych komórek, są procesem normalnym u zdrowych osób ? jednakże u osób chorych na nowotwory zaczynają się podziały komórek w sposób niezorganizowany. Z tego też powodu komórki, dzielą się w sposób niezorganizowany. W następstwie skupienia nowo powstałych komórek powstają nowo zmienione tkanki (czasem guzy). Jeśli wędrują one do innych tkanek, to mamy do czynienia z nowotworem złośliwym.

Obecnie, rak i choroby krążenia stanowią jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. W zależności od danego państwa, ten stosunek jest różny. W zasadzie, w krajach bardziej rozwiniętych odsetek ludzi umierających na choroby układu krążenia jest mniejszy, natomiast na nowotwory zapadalność na choroby jest na takim samym lub wyższym poziomie. Z tego też powodu, warto zadbać o profilaktykę nowotworową, która pozwoli uchronić się przed poważnymi problemami. Obserwować zmiany można poprzez: obserwacje zgrubień na skórze, zmiany brodawek i znamion, nienaturalne krwawienie oraz stała chrypka i kaszel.