Cykl rozwojowy u mszaków

U mszaków możemy zaobserwować wyraźną przemianę pokoleń. Chociaż warto nadmienić, iż u ms zaków podstawową cechą, jest dominujący gametofit. Narządy do wytwarzania gamet u męskiej odmiany mszaków to plemnie, natomiast żeńskie to rodnie. Oczywiście wymieniam tu tylko rośliny dwupienne, czyli takie które posiadają albo narządy męskie albo żeńskie. Oprócz dwupiennych mamy jednopienne, czyli takie gdzie narządy rozrodcze znajdują się w tym samym osobniku.

Plemnie i rodnie znajdują się zazwyczaj na szczycie łodyżki gametofitu, chociaż warto nadmienić iż istnieją wyjątki od tej reguły np.: gromady porostnic.

Elementem koniecznym, do przemieszczenia się plemników z plemni do rodni jest woda. Gdy sam plemnik, dopłynie do rodni to dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej. Z zapłodnionej komórki jajowej, rozwija się sporofit. Warto nadmienić iż sporofit żyje kosztem gametofitu, jednakże nie można stwierdzić iż jest to pasożytnictwo. U mchów w tej fazie rozwoju powstaje czepek, który pełni funkcję ochronną względem zarodni (sety). Generalnie, zarodnia u mszaków przypomina zamkniętą szklankę która po dojrzeniu otwiera się. W ten sposób zarodniki wysypują się i zaczyna powstawać gametofit.

Rys. Aneta Skawińska

 

W tej fazie, z zarodni powstaje pierwsze splątek a z splątka powstaje kilka łodyżek. Na nich powstają znów narządy rozrodcze (plemnie lub rodnie) i cały proces zachodzi od początku.