Czym są pasożyty ludzkie?

W tym temacie, postaram się przedstawić czym są oraz jak działają pasożyty ludzkie. Do głównych grup pasożytów zaliczamy płazińce, nicienie i stawonogi. Rozróżnić płazińce od nicieni możemy przede wszystkim na podstawie przekroju poprzecznego ciała. Płazińce są spłaszczone a nicienie mają przekrój obły.

 

Choroby przez nie wywoływane to robaczyce. Objawy tej choroby następują w skutek negatywnego oddziaływania pasożytów na nasz organizm np: poprzez produkty przemian materii. Do najczęściej wymienianych robaków zaliczamy: tasiemce, glista ludzka.

 

Badając glistę ludzką nie sposób wskazać jej charakterystyczny wpływ na nasz organizm. Można wskazać jedynie ogólne objawy takie jak: świąd skóry, łzawienie i suchy kaszel. Zapobiegać zarażeniu glistą ludzką może następować poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny przy przygotowywaniu oraz spożywaniu posiłków.

 

Duże zagrożenie dla naszego zdrowia może wywołać także włośnica. Przede wszystkim, źródłem zakażenia jest niedogotowane mięso. Larwy te wywołują bóle mięśniowe i osłabienie całego organizmu.

 

Kolejną grupą bezkręgowców, która powoduje schorzenia człowieka są wszawice albo świerzb. Wszawica jest wywoływana przez wesz ludzki, wysysa ona krew oraz wydziela substancje powodujące świąd skóry a także stany zapalne. Skutecznym sposobem na walkę z nimi, jest ich mechaniczne usunięcie lub też użycie do tego celu specjalnych środków. Zapobiegać może tylko i wyłącznie poprzez prawidłową higiene ciała.

 

Innym groźnym dla ludzi pasożytem jest kleszcz. Może on doprowadzić do zapalenia opon mózgowych.