Dowody potwierdzające ewolucje

Dowody na potwierdzenie podstawowych założyć ewolucjonizmu, jako dziedziny nauki możemy podzielić na:

 

Bezpośrednie ? są to konkretne szczątki bądź też ślady po organizmach żyjących w przeszłości

 

Pośrednie ? są to dane z różnego rodzaju dziedzin nauki potwierdzające podobieństwa pomiędzy organizmami żyjącymi.

 

Najlepszym dowodem bezpośrednim, jest wskazanie form przechodnich, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z gromady. Odznaczały się łączeniem cech dwóch jednostek.

Idąc chronologicznie, pierwsze były ichtiostega. Czyli organizmy które łączyły w sobie cechy rybie i cechy od płazów. Do cech rybich można zaliczyć ? łuski na ciele, płetwa ogonowa, struna grzbietowa. A do cech płazów, płuca; kończyny wolne typu lądowego oraz miednica zrośnięta z kręgosłupem jednym kręgiem. Następnie były sejmuria, czyli organizmy łączące cechy płazów oraz gadów. Do płazów upodabniały się poprzez krótką szyję, budowę czaszki i kijanki. A do gadów, poprzez budowę kończyn oraz kłykieć potyliczny.

Sejmuria

 

Ostatnią formą są praptaki, które znajdywały się na pograniczy ptaków i gadów. Do gadów nawiązywały poprzez długi ogon, uzębienie szczęki, trójpalcowe kończyny z pazurami. A do ptaków, za pomocą piór które na przedramieniu miały postać lotek o niesymetrycznym kształcie oraz częściowo przeciwstawny palec stopy.

Także w świecie roślin możemy odnaleźć podobne dowody, np.: skamieniałe pnie drzew, ziarna pyłku, odciski liści (w węglu) oraz nasiona. Niektóre rośliny przetrwały nawet w niezmienionej formie, tak jak skrzypłocz, latimeria ? istnieje taka możliwość gdy natrafią na warunku beztlenowe.

 

Natomiast do dowodów pośrednich zaliczamy anatomię porównawczą narządów homologicznych, czyli takich które są tego samego pochodzenia. O takim samym planie budowy jednak różnie wykształcone ze względu na spełniane funkcje np.: kończyny kręgowców. Obserwując budowę kończyn u ludzi i wielorybów ? możemy zaobserwować podobny schemat jej budowy. Zjawisko to nazywa się dywergencją. A z drugiej strony mamy narządy analogiczne, które pomimo różnego pochodzenia są podobne dzięki spełnianiu takiej samej funkcji. Taki skutek, możemy odnotować ze względu na skrzydła ptaka oraz owada. Opływowy wygląd pingwina oraz ryby a także wystające oczy u hipopotama i żaby. Zjawisko to nazywamy konwergencją.

 

Oprócz tych dowodów, warto wspomnieć także o narządach szczątkowych. Występują u organizmów powszechnie, jednakże zanikają ze względu na brak ich używania. Cechy atawistyczne to cechy które nie występują powszechnie, ale mogą pojawiać się u pojedynczych osobników np.: owłosienie w niepożądanych miejscach.