O enzymach - budowa i funkcje

Budowa i funkcje enzymów

Enzymy są to biokatalizatory czyli substancje, które są odpowiedzialne za przyśpieszenie reakcji. Dzieje się to na skutek zmniejszenia energii aktywacji. Budowa enzymu jest bardzo prosta.

Enzym składa się z:

 • APOENZYMU
  • Jest to część białka o strukturze 3-rzędowej
  • Posiada centrum aktywne czyli miejsce przyłączania substratu

 

 • KOENZYMU
  • Jest to część niebiałkowa
  • Decyduje o typie reakcji
  • grupa prostetyczna jest częścią niebiałkową łączącą się na stałe z apoenzymem

Właściwości enzymów:

 • Obniża energie aktywacji
 • brak zmiany podczas reakcji
 • temperatura, pH środowiska uwarunkuje aktywność
 • stężenie substratów warunkuje szybkość reakcji

Rodzaje inhibicji

W inhibicji kompetycyjnej – inhibitor jest podobny do substratu i pasuje idealnie do centrum aktywnego enzymu. Jest to inhibicja odwracalna.

W inhibicji niekompetycyjnej – inhibitor jest niepodobny do substratu i brakuje centrum aktywne enzymu. Jest to inhibicja nieodwracalna.

W inhibicji allosterycznej ? Centrum aktywne jest zablokowane przez inhibitor z innej strony niż centrum aktywne.

Przebieg reakcji enzymatycznej

E + S ? ES ? EP ? E+P

Legena:

E ? Enzym    S ? Substrat                       ES ? Kompleks Enzym-Substrat

EP- Kompleks Enzym-Produkt            P- Produkt