Pień mózgu

Jest to anatomiczna struktura ośrodkowego układu nerwowego. Otoczona oponami czyli błonami łącznotkankowymi. Należy tutaj zaznaczyć, że cały ośrodkowy układ nerwowy jest otoczony wcześniej przedstawionymi błonami.

Utworzony jest przez trzy struktury, które leżą nad rdzeniem kręgowym:

  • Rdzeń przedłużony
  • Most
  • Śródmózgowie

Jego struktura oddziałuje niebagatelną role w ośrodkowym układzie nerwowym. Teraz zajmiemy się opisem jego podstawowych funkcji.

  • Poprzez obecność nerwów czaszkowych w pniu mózgu znajdują się autonomiczne, czuciowe oraz ruchowe jądra nerwów czaszkowych. Odpowiedzialne są za unerwianie obszaru głowy, szyi, przekazywania impulsów czuciowych.
  • Jak wspomniałem wyżej pień mózgu odpowiedzialny jest za przewodzenie informacji z racji tego, że znajdują się w nim liczne drogi wstępujące i zstępujące czyli następuje przekazywanie impulsów z rdzenia kręgowego do wyższych poziomów układu nerwowego.
  • Kolejną bardzo złożoną strukturą są twory siatkowate pnia mózgu, których podstawową funkcją jest koordynowanie czynności ruchowych, integracji czucia bólu oraz odruchów rdzeniowych. Struktura tworów siatkowych pnia mózgu zbudowana jest z krzyżujących się włókien nerwowych i umieszczonych pomiędzy nimi neuronami.