Podstawowa i całkowita przemiana materii

Podstawowa przemiana materii – określa wartość naszej przemiany energetycznej w ciągu ok. 13h po ostatnim posiłku. Średnia wartość PPM to 1000 kcal/1m2 powierzchni ciała.

PPM dla mężczyzn:

Źródło: http://upload.wikimedia.org/math/6/5/4/654916cd3dcbd6a3edabe9705f07ae82.png

PPM dla kobiet:

Źródło: http://upload.wikimedia.org/math/d/f/4/df42f3523f642941f2f875a942102f9f.png

Legenda:

m ? masa w kg                                        wz ? wzrost w centrymetrach                                                w ? wiek

Czynniki zwalniające podstawową przemianę materii:

  • Sen ? zwalnia PPM aż o 10%.
  • Wiek ? im starsza osoba tym mniejsza PPM

Podstawowo ATP gwarantuje:

  • Działanie mięśnia sercowego
  • Działanie mięśni oddechowych
  • Gwarancja napięcia mięśniowego
  • Utrzymanie homeostazy
  • Funkcjonowanie pomp jonowych

Całkowita przemiana materii ? określa wartość podstawowej przemiany materii oraz wydatku energetycznego podczas różnych aktywności życia codziennego. Są to przede wszystkim wysiłek fizyczny, dostarczenie pokarmu, hormony – adrenalina, tyroksyna, noradrenalina. Najbardziej naszą przemianę materii zwiększa wysiłek mięśniowy. Nasza aktywność fizyczna powinna oddziaływać na naszą dietę, gdyż dostosowanie kaloryczne na dni treningowe i nie treningowe powinno być różne.