Podstawowe informacje na temat mszaków

Mszaki występuje w środowisku które jest silnie wilgotne, jednakże jedynie na lądzie. Dominuje u mszaków gametofit tzn. haploidalne pokolenie rozmnażające się płciowo, przechodzące przemiany pokoleń. To one dają początek haploidalnym gametom w wyniku mitozy. Dopiero gdy dwie gamety ulegają fuzji, zaczyna się ich diploidalna część życia zwana stadium sporofitu. Jest to wyjątek w całym świecie roślin. Dzielimy mszaki na 3 gromady: mchy, porostnicowce oraz jungermaniowce.

Ich gametofit wykazuje cechy pośrednie pomiędzy plechowcami a organowcami. Zatem z czego składa sie gametofit ? na przykładzie mchu płonnika? Warto nadmienić iż reprezentuje on najliczniejszą gromadę, z tego też powodu opiszę go bliżej.

  • Do cech przybliżających ich do plechowców możemy zaliczyć chwytnikiktóre nie posiadają tkanek. Chwytniki służą przede wszystkim do przytwierdzenia rośliny do podłoża. Jednakże w tym zakresie możemy wyróżnić wyjątek, jakim są dojrzałe torfowce ? które w ogóle nie posiadają chwytników.
  • Natomiast do organowców przybliża ich zróżnicowanie komórek na tkanki w łodydze. Mamy dwa rodzaje tkanek, zewnętrzna jako twarda tkanka wzmacniająca. Oraz wewnętrzna, tkanka miękiszowa. Jest to tzw. wiązkajako elementu przewodzącego. Ułożone są wkoło siebie jako pierścienie, a w środku znajduje się łyko. Zajmuje się przede wszystkim transportem substancji organicznych.
  • U mszaków listki są drobne, gęsto rozmieszczone (tak jak u organowców) przez co mchy lepiej wchłaniają wodę z deszczu czy też mgły. Liście zbudowane są z tkanki miękiszowej asymilacyjnej, na powierzchni którego znajdują się stosy asymilacyjne ( które zwiększają powierzchnie fotosyntezy).