Podstawowe właściwości osmotyczne komórek

W tym artykule postaramy się opisać konkretne ruchy cząsteczek, które występują w komórkach. Ten temat będzie ograniczać się do poznania trzech podstawowych procesów jakimi są: dyfuzja, osmoza oraz pęcznienie. Często na maturze rozszerzonej wykorzystuje się ich znajomość do tworzenia różnych zadań doświadczalnych a to właśnie one najbardziej utrudniają nam życie.

 

Na czym polega dyfuzja?

  • Rola dyfuzji jest najprostsza ze wszystkich możliwych rodzajów transportu. Funkcjonuje prawidłowo z różnicą stężeń tzn. czyli występuje ruch ze stężenie większego do stężenia mniejszego. Należy tutaj zaznaczyć, że ruch odbywa się bez ograniczenia oraz dotyczy substancji rozpuszczonej oraz rozpuszczalnika.

 

Na czym polega Osmoza?

  • Znacznie bardziej skomplikowany ruch cząsteczek, ponieważ występuje tutaj już ruch przez specjalną błonę półprzepuszczalną (przepuszczającą tylko wodę) ze stężenia mniejszego do stężenia większego czyli nie jest zgodny do różnicy stężeń oraz należy tutaj pamiętać, że osmoza dotyczy tylko rozpuszczalnika.

Na czym polega pęcznienie?

  • Jest to metoda tworzenia specjalnych otoczek hydratacyjnych wokół cząsteczek niemogących ulec rozpuszczeniu ? związków wielocząsteczkowych.