Roztwory buforowe

Tematyka roztworów buforowych jest bardzo ważna na maturze z biologii oraz chemii. W naszym artykule postaramy się opisać zagadnienia dotyczące kwestii biologicznych.

 

Czym są roztwory buforowe

 

Jest to mieszanina słabego kwasu i jej soli z mocną zasadą bądź mieszaniny słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Posiadają zdolność do buforowania czyli przeciwstawiania się zmianą ph, gdy dodamy do niego niewielką ilość kwasu bądź zasady.

Wielkością opisującą zdolność buforowania jest pojemność buforowa.

 

Jak oblicza się ph roztworów buforowych:

 

Prosty wzór nazwany równaniem Hendersona-Hasselbalcha):

 

pH = PKk + lg

 

Stosunek roztworów buforowych w naszym organizmie

  • Bufor wodorowęglanowy ? jest to najwięcej i spełnia najważniejszą role w organizmie człowieka. Jego równanie to:

CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3

  • Bufor fosforowy ? jest to bufor, który spełnia najważniejszą role w moczu. Jego równanie to:

H2PO4 <-> HPO42- + H+

Bardzo istotną sprawą jest również stężenie buforu fosforowego, gdyż we krwi występuje w stosunki 1:4 a w moczu 4:1. Dzieje się to za sprawą zmiany rzędowości fosforanów. Z II rzędowego – HPO42- na I rzędowy H2PO4.

 

Istotą buforów jest ich rola w organizmie człowieka. Nasz organizm bez tej umiejętności nie mógłby normalnie funkcjonować, ponieważ w bardzo prosty sposób mógłby być pozbawiony pewnych procesów metabolicznych, które zachodzą w naszym organizmie. Niektóre reakcje muszą mieć odpowiednie warunki do jej wykonania. Podstawowym kryteriów jest pH, jeżeli będzie zbyt małe bądź zbyt duże to reakcja nie zostanie wykonana. Drobne wahania związane ze zmianami mogą stanowić zabezpieczenie naszego organizmu przed zablokowaniem reakcji mogłyby wpłynąć na nasze zdrowie.