Struktura układu szkieletowego

Układ szkieletowy u człowieka, składa się z dwóch części. Po pierwsze, z szkieletu osiowego (czaszka, kręgosłup) a po drugie z szkieletu kończyn (górna i dolna).

Szkielet osiowy:

  • Czaszka składa się z dwóch części: mózgoczaszki oraz twarzoczaszki.
    • Mózgoczaszka chroni mózg oraz narządy zmysłu, składa się z: kości ciemieniowej, potylicznej, czołowej, skroniowej z podziałem na sitową która oddziela mózgoczaszkę od jamy nosowej i klinową ? za jej pośrednictwem naczynia krwionośne wnikają do mózgu.
    • Twarzoczaszka składa się z kości nosowej, żuchwy, podniebienia, szczękowej i jarzmowej.
  • Kręgosłup zbudowany jest z kręgów, pomiędzy którymi znajdują się dyski amortyzujące ruchy. Poszczególne odcinki kręgosłupa to: guziczny, krzyżowy, lędźwiowy, piersiowy, szyjny. Warto pamiętać, iż kręgosłup jest naturalnie esowato wygięty, czyli zupełnie inaczej niż u innych kręgowców. Jeśli będzie wygięty do przodu mamy do czynienia z lordozą, a do tyłu z kifozą.

Odcinek szyjny zbudowany jest z 7 kręgów, dwa pierwsze posiadają swoje charakterystyczne funkcje. Pierwszy to dźwigacz a drugi obrotnik. Pierwszy z nich ma kształt pierścienia a drugi stożka przez co umożliwia ruchy na boki. Odcinek piersiowy składa się z 12 kręgów, z tym że połączony jest on z klatką piersiową oraz żebrami. Odcinek lędźwiowy i krzyżowy mają po 5 kręgów. Kręgosłup zakończony jest odcinkiem guzicznym, który jest silnie zredukowany do 2-4 kości.

  • Kończyny górne składają się z 3 podstawowych elementów: ramienia, przedramienia i ręki. Ramię zbudowane jest z kości ramieniowej, oraz obręczy barkowej. Obręcz barkowa jest narządem ruchu w ramach której wchodzi łopatka oraz obojczyk. Przedramię zbudowane jest z kości łokciowej oraz promieniowej. Ręka jako ostatni element kończyny górnej, składa się z kości nadgarstka, śródręcza oraz paliczków.
  • Kończyna dolna, zbudowana jest z czterech głównych elementów licząc: kość miedniczną, udo, podudzie i stopę. Kość miedniczna, składa się z obręczy miednicznej w ramach której wchodzi kość biodrowa, łonowa i kulszowa. Udo zbudowane jest z kości udowej oraz rzepki. Podudzie z kości piszczelowej oraz szczałkowej a stopa składa się z kości stępu, śródstopia i paliczków.