Transport przez błonę

Aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo musimy zapewnić mu odpowiedni transport pomiędzy komórkami, dzięki temu będzie mógł swobodnie przesyłać bądź emitować substancje. Na zewnętrznej powierzchni komórek znajduje się błona komórkowa poprzez którą nie możemy swobodnie przesyłać substancji, dlatego istnieją systemy transportu przez błonę. Głównie o przepuszczalności błony odpowiada część fosfolipidowa, ponieważ umożliwia ona transport zgodny z gradientem stężeń :

 • Tlenu
 • dwutlenku węgla
 • azotu
 • kwasów tłuszczowych
 • steroidów
 • alkoholów
 • glicerolu

Wyróżniamy:

 • Transport ułatwiony ? kiedy przenośnik białkowy transportuje jony zgodnie z gradientem stężeń.
  • Transport bez nakładu energii zarówno unitransporter i ko transporter.
 • Transport aktywny ? zachodzi przeciwko gradientowi stężeń i źródłem energii w tym systemie jest ATP.
  • Często występuje tutaj pompa sodowo-potasowa czyli Na+, K+, ATPaza.
 • Kanały jonowe ? Otwier ają się poprzez zmianę potencjału błonowego, acetylocholinę, odkształcenia błony komórkowej.
  • Kanały są dla: Na+, K+, Ca2+,Cl.
  • Zazwyczaj kanały jonowe pozostają zamknięte a otwierają się tylko i wyłącznie na wskutek określonych bodźców.